คุณจำข่าวในช่วง 2 ปี ได้ดีแค่ไหน

บอกได้มั้ย ข่าวไหนเกิดก่อน

Frame

กดที่พาดหัวข่าวด้านล่าง แล้วลากขึ้น-ลง เพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง